Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) là một tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với quyết định thành lập số 216/QĐ-LHH ngày 05 tháng 03 năm 2008. Trung tâm có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động theo sigmaessays.com hình thức tự nguyện và tự quản, có con dấu và có tài khoản riêng tại Ngân hàng.

Sứ mệnh của MSD là góp phần xây dựng và phát triển khối các tổ chức xã hội Việt Nam theo hướng bền vững, đáp ứng và bảo vệ hiệu quả nhu cầu của cộng động và xã hội.

MSD thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các nỗ lực: (1) Tăng hiệu quả phát triển các tổ chức xã hội Việt Nam; (2) Góp phần cải thiện môi trường chính sách cho sự phát triển của các tổ chức xã hội; và (3) Góp phần bảo vệ quyền con người, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương (trẻ em, nhập cư, đường phố, và người khuyết tật).

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 2, Số 101A2, ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4)-3775 6805
E-mail: contact@msdvietnam.org hoặc theessayclub.com advocacyproject@msdvietnam.org

Website: www.msdvietnam.org hoặc www.vandongchinhsach.org