Câu lạc bộ Công tác Xã hội Nhân Ái

 

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Công tác Xã hội Nhân Ái

Tên tiếng Anh: Social Work Club Nhan Ai

Giới thiệu chụng:

Câu lạc bộ Công tác xã hội Nhân Ái được thành lập vào tháng 11 năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tinh thần tham gia tự nguyện, cống hiến hết mình đối với cộng đồng của các thành viên. Thành viên, tình nguyện viên của Câu lạc bộ là những người luôn tâm huyết sẵn sàng cống hiến, tham gia hết mình trong các với các hoạt động xã hội, các hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Sứ mệnh, tầm nhìn:

“Vì một xã hội nhân ái”, “Tạo mọi cơ hội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội về vật chất cũng như tinh thần”. Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, mọi vật phẩm quyên góp được sẽ dành toàn bộ cho các hoạt động xã hội và tình nguyện.

Lĩnh vực hoạt động

Các hoạt động của Câu lạc bộ mang tính chất từ thiện và công tác xã hội với nội dung: Hỗ trợ giúp đỡ các cá nhân, đối tượng yếu thế và các nhóm người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong xã hội như trẻ em mồ côi – khuyết tật, người già neo đơn, người nghèo….tại Việt Nam. Kết hợp với các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cũng như gián tiếp, Câu lạc bộ luôn chú trọng đến việc nghiên cứu về các đặc điểm, cách thức giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng mà Câu lạc bộ hướng đến, một cách khoa học, chuyên nghiệp. Đặc biệt chú trọng đến các khu vực, nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Địa chỉ:

Website: http://clbnhanai.vicongdong.vn

Email:     clbctxhnhanai@gmail.com