Hội từ thiện Nốt Lặng

Tên tiếng Việt: Hội từ thiện Nốt Lặng Tầm nhìn: Trẻ em nghèo có công việc tốt Sứ mệnh: Chúng tôi hỗ trợ về hướng nghiệp và và học bổng để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể phát huy … Tiếp tục